Disclaimer

Het zou kunnen zijn dat sommige informatie op deze website onjuist is door wijzigingen in producten en prijzen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie.

Digit Dog is voordurend bezig met een zorgvuldige samenstelling van deze site. Maar het blijft altijd mogelijk dat er onjuistheden en/of onvolledigheden in de geboden informatie staan. Het blijft tenslotte mensenwerk. Daarom maken wij ten aanzien van alle geboden informatie een voorbehoud voor fouten. Ook sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor schade in welke zin dan ook, die mogelijkerwijze voort zou kunnen vloeien uit fouten en/of onjuistheden op deze site. Dat geldt ook voor schade die (deels) veroorzaakt wordt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.

Voordat u gaat bestellen verzoeken wij u om contact op te nemen met Digit Dog en dan te vragen naar de meest recente informatie. Digit Dog behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder kennisgeving, in de prijzen, kleuren, materialen, specificaties en modellen. Aan de informatie in deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.